Účetnictví

Zákon o – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví: definuje účetní jednotky, definuje předmět a účetní období, stanoví základní povinnosti při vedení a při používání účetních metod, vč. pokut při nedodržení povinnosti, definuje účetní knihy, účetní doklady, směrnou účtovou osnovu a rozvrh, archivaci účetních záznamů, inventarizace, definuje účetní závěrku a povinnosti auditu účetní závěrky, stanoví pravidla pro oceňování, upravuje způsob vydávání další účetní metodiky

Věděli jste, co vše zákon o účetnictví obnáší? A to ještě chybí prováděcí vyhláška pro podnikatele – vyhláška Ministerstva financí č. 500/200 Sb.
– upravuje: rozsah a jednotlivé části individuální a konsolidované účetní závěrky pro podnikatele, obsahové vymezení položek individuálních účetních závěrek a formát jednotlivých účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát), uspořádání a označování položek individuální a konsolidované účetní závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití vč. konsolidačních metod

Nechcete přece jen nechat účetnictví na nás?

Klidně se na naše spolehněte!Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Účetnictví